Školení první pomoci

Chcete nabýt jistotu, jak zachránit lidský život. Vědět, co dělat, když se Váš blízký dusí, ztratí vědomí, poraní se, …?

Nabízíme kurzy první pomoci, ve kterých Vás seznámíme s různými riziky, nemocemi, úrazy a samozřejmě, jak se správně zachovat.

Vzhledem ke zkušenostem ze záchranné služby Vám přiblížíme nejčastější důvody volání zdravotnické pomoci i chyby, kterých se mnoho lidí v dobré víře dopouští.

Školení je nyní rozčleněné na dvě základní formy:

1. První pomoc obecně

– seznámení se základními znalostmi a postupy první pomoci. Tématy jsou resuscitace, bezvědomí, kolaps, křečové stavy, bolesti na hrudi, otevřená a uzavřená poranění, šok, dušnost a dušení, autonehody atd.

2. Školení první pomoci zaměřené na první pomoc u dětí

- školení je určeno všem, kteří se starají o děti, k seznámení se s různými riziky, nemocemi a úrazy typická pro dětský věk. Tématy jsou bezvědomí, zástava dechu a resuscitace, křeče, dušnost (vdechnutí cizího předmětu, dusivý kašel), otravy, úrazy (otevřené rány, zlomeniny, popáleniny), tonutí, nejčastější chyby při ošetřování, prevence, příklady z výjezdů záchranné služby nebo kdy je čas volat linku 155.

Součástí školení je i praktická část na modelech (dospělý, dítě), které slouží k vlastnímu nácviku resuscitace či k nácviku odstranění cizího tělesa z dýchacích cest. Dále k seznámení se s manipulací s postiženým včetně stabilizované polohy.

Místo školení:

prostory naší ambulance nebo domluvené prostory jinde

Doba školení:

2-3 hodiny

Školitel:

MUDr. Daniel Dvořák (záchranná služba Hlavního města Prahy a Středočeského kraje)

Cena: 350 - 500Kč (cena je závislá především na místu školení)
(těhotné a maminky dětí do 10 let registrované v naší ambulanci mají školení u nás zdarma)

Optimální počet účastníků: 8 - 15